معنی و ترجمه کلمه ضعف قوه باء به انگلیسی ضعف قوه باء یعنی چه

ضعف قوه باء

debility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها