معنی و ترجمه کلمه ضعیف البنیه به انگلیسی ضعیف البنیه یعنی چه

ضعیف البنیه

cachectic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها