معنی و ترجمه کلمه ضعیف النفس به انگلیسی ضعیف النفس یعنی چه

ضعیف النفس

daff
weakhearted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها