معنی و ترجمه کلمه ضغطه به انگلیسی ضغطه یعنی چه

ضغطه

contusion
traumatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها