معنی و ترجمه کلمه ضیافت به انگلیسی ضیافت یعنی چه

ضیافت

banquet
feast
repast
symposium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها