معنی و ترجمه کلمه طاس تخته نرد به انگلیسی طاس تخته نرد یعنی چه

طاس تخته نرد

dibs
dice
die

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها