معنی و ترجمه کلمه طاق زن به انگلیسی طاق زن یعنی چه

طاق زن

vaulter

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها