معنی و ترجمه کلمه طایفه به انگلیسی طایفه یعنی چه

طایفه

clan
gens
nation
phyle
race
tribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها