معنی و ترجمه کلمه طبع روزنامه به انگلیسی طبع روزنامه یعنی چه

طبع روزنامه

newsprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها