معنی و ترجمه کلمه طبقه بندى و نمره گذارى کتب و نشریات کتابخانه با اعداد سه رقمى که تقسیمات فرعى کتب بعد از ممیز اعشارى مشخص مى گردد به انگلیسی طبقه بندى و نمره گذارى کتب و نشریات کتابخانه با اعداد سه رقمى که تقسیمات فرعى کتب بعد از ممیز اعشارى مشخص مى گردد یعنی چه

طبقه بندى و نمره گذارى کتب و نشریات کتابخانه با اعداد سه رقمى که تقسیمات فرعى کتب بعد از ممیز اعشارى مشخص مى گردد

dewey decimal classification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها