معنی و ترجمه کلمه طبقه تحصیل کرده به انگلیسی طبقه تحصیل کرده یعنی چه

طبقه تحصیل کرده

clerisy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها