معنی و ترجمه کلمه طبقه سنگى که روى آن نوع سنگ خاصى تشکیل شده باشد به انگلیسی طبقه سنگى که روى آن نوع سنگ خاصى تشکیل شده باشد یعنی چه

طبقه سنگى که روى آن نوع سنگ خاصى تشکیل شده باشد

terrane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها