معنی و ترجمه کلمه طبق اختیارات محوله به انگلیسی طبق اختیارات محوله یعنی چه

طبق اختیارات محوله

excathedra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها