معنی و ترجمه کلمه طبیب ویژه گر سفلیس به انگلیسی طبیب ویژه گر سفلیس یعنی چه

طبیب ویژه گر سفلیس

syphilologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها