معنی و ترجمه کلمه طراحى منطقى به انگلیسی طراحى منطقى یعنی چه

طراحى منطقى

logic design

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها