معنی و ترجمه کلمه طراح مدارهاى منطقى به انگلیسی طراح مدارهاى منطقى یعنی چه

طراح مدارهاى منطقى

logic designer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها