معنی و ترجمه کلمه طرح منطقى به انگلیسی طرح منطقى یعنی چه

طرح منطقى

logic design
logical design

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها