معنی و ترجمه کلمه طرز آویختن به انگلیسی طرز آویختن یعنی چه

طرز آویختن

hang

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها