معنی و ترجمه کلمه طرز ایستادن به انگلیسی طرز ایستادن یعنی چه

طرز ایستادن

stance

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها