معنی و ترجمه کلمه طرز عمل به انگلیسی طرز عمل یعنی چه

طرز عمل

action
modus operandi
procedure
process
treatment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها