معنی و ترجمه کلمه طرفدارى کردن از به انگلیسی طرفدارى کردن از یعنی چه

طرفدارى کردن از

side

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها