معنی و ترجمه کلمه طرفدار احیاى مذهبى به انگلیسی طرفدار احیاى مذهبى یعنی چه

طرفدار احیاى مذهبى

revivalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها