معنی و ترجمه کلمه طرفدار ارعاب و تهدید به انگلیسی طرفدار ارعاب و تهدید یعنی چه

طرفدار ارعاب و تهدید

terrorist
terroristic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها