معنی و ترجمه کلمه طرفدار اصلاحات اساسى به انگلیسی طرفدار اصلاحات اساسى یعنی چه

طرفدار اصلاحات اساسى

radical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها