معنی و ترجمه کلمه طرفدار منع مسکرات به انگلیسی طرفدار منع مسکرات یعنی چه

طرفدار منع مسکرات

prohibitionist
teetotalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها