معنی و ترجمه کلمه طریقه مطلقه به انگلیسی طریقه مطلقه یعنی چه

طریقه مطلقه

absolutism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها