معنی و ترجمه کلمه طغرا به انگلیسی طغرا یعنی چه

طغرا

mongram
monogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها