معنی و ترجمه کلمه طفیلى شدن به انگلیسی طفیلى شدن یعنی چه

طفیلى شدن

parasitize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها