معنی و ترجمه کلمه طلب شدن جانور به انگلیسی طلب شدن جانور یعنی چه

طلب شدن جانور

heat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها