معنی و ترجمه کلمه طلوز کرده به انگلیسی طلوز کرده یعنی چه

طلوز کرده

risen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها