معنی و ترجمه کلمه طناب را از شکاف یا سوراخ گذراندن به انگلیسی طناب را از شکاف یا سوراخ گذراندن یعنی چه

طناب را از شکاف یا سوراخ گذراندن

reeve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها