معنی و ترجمه کلمه طناب فولادى مخصوص نگاه داشتن کشتى در حوضچه به انگلیسی طناب فولادى مخصوص نگاه داشتن کشتى در حوضچه یعنی چه

طناب فولادى مخصوص نگاه داشتن کشتى در حوضچه

hawser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها