معنی و ترجمه کلمه طنین ناقوس به انگلیسی طنین ناقوس یعنی چه

طنین ناقوس

tintinnabulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها