معنی و ترجمه کلمه طواف به انگلیسی طواف یعنی چه

طواف

costermonger
vender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها