معنی و ترجمه کلمه طوطى سبز رنگ و منقار و پا قرمز به انگلیسی طوطى سبز رنگ و منقار و پا قرمز یعنی چه

طوطى سبز رنگ و منقار و پا قرمز

popinjay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها