معنی و ترجمه کلمه طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ به انگلیسی طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ یعنی چه

طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ

parakeet
parrakeet


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها