معنی و ترجمه کلمه طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ به انگلیسی طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ یعنی چه

طوطى کوچک دراز دم و سبز رنگ

parakeet
parrakeet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها