معنی و ترجمه کلمه طوفان یا گرداب شدید به انگلیسی طوفان یا گرداب شدید یعنی چه

طوفان یا گرداب شدید

maelstrom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها