معنی و ترجمه کلمه طولانى کننده به انگلیسی طولانى کننده یعنی چه

طولانى کننده

prolonger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها