معنی و ترجمه کلمه طیف بین خورشید به انگلیسی طیف بین خورشید یعنی چه

طیف بین خورشید

spectrohelioscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها