معنی و ترجمه کلمه ظاهراً صحیح به انگلیسی ظاهراً صحیح یعنی چه

ظاهراً صحیح

specious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها