معنی و ترجمه کلمه ظرف پیشاب به انگلیسی ظرف پیشاب یعنی چه

ظرف پیشاب

urinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها