معنی و ترجمه کلمه ظروف فلزى به انگلیسی ظروف فلزى یعنی چه

ظروف فلزى

hard ware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها