معنی و ترجمه کلمه عاجز و درمانده کردن به انگلیسی عاجز و درمانده کردن یعنی چه

عاجز و درمانده کردن

hog tie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها