معنی و ترجمه کلمه عاد کننده به انگلیسی عاد کننده یعنی چه

عاد کننده

aliquot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها