معنی و ترجمه کلمه عارضى به انگلیسی عارضى یعنی چه

عارضى

accidental
adventitious
adventive
episodic
extrinsic
formal
phenomenal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها