معنی و ترجمه کلمه عارف به انگلیسی عارف یعنی چه

عارف

gnostic
theosophist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها