معنی و ترجمه کلمه عارى از تطور و الهام به انگلیسی عارى از تطور و الهام یعنی چه

عارى از تطور و الهام

visionless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها