معنی و ترجمه کلمه عارى از حس مسئولیت به انگلیسی عارى از حس مسئولیت یعنی چه

عارى از حس مسئولیت

irresponsible


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها