معنی و ترجمه کلمه عارى از حس مسئولیت به انگلیسی عارى از حس مسئولیت یعنی چه

عارى از حس مسئولیت

irresponsible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها