معنی و ترجمه کلمه عارى از شاخه کردن به انگلیسی عارى از شاخه کردن یعنی چه

عارى از شاخه کردن

disbranch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها