معنی و ترجمه کلمه عالمگیر به انگلیسی عالمگیر یعنی چه

عالمگیر

epidemic
universal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها